Специализиран семинар по ЗОП:

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
Коментар на последния актуален ЗОП от 2016 г.

10 февруари 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 16 свободни места

Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.

Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно актуални казуси и моменти при възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона. Ще се обсъдят и коментират предстоящи и очаквани промени в новия Закон за обществени поръчки. Виж още >>

КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Подготовка за новия програмен период 2014-2020 г.

9 февруари 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 8 свободни места
Лектор:
Румяна Грозева - утвърден експерт в изготвяне и изпълнението на Европейски ПроектиСеминарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъдат разгледани процедурите и програмите за кандидатстване по Европейските Структурни Фондове. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и съврзаните с нея процедури и задължение на бенефициентите. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>

 

БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ
Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото

9 февруари 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 4 свободни места
Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения


Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, поведение на официални места, умения при водене на разговор, мултикултуални традиции и обичаи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория, активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да се чувства добре в различни социални среди. Виж още >>


ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
Трикове и техники от класическата презентация и нови тенденции в презентирането

10 февруари 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 12 свободни места
Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения.


Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на презентирането, създаване на добро впечатление,, умения при водене на разговор и презентиране пред аудитория, бизнес общуване и медийно поведения. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да има стил, имидж, презентационни и ораторски умения. Виж още >>
Наши редовни клиенти са: