КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС
Подготовка за новия програмен период 2014 - 2020 г.

3 април 2015 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - местата са запълнени!
23 април 2015 г., гр. София, Парк Хотел Витоша
- местата са запълнени!
14 май 2015 г., гр. София, Парк Хотел Витоша
- остават 14 свободни места
Лектор: Румяна Грозева - доктор по икономика, утвърден експерт в изготвяне и изпълнението на Европейски Проекти.

Семинарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъдат разгледани процедурите и програмите за кандидатстване по Европейските Структурни Фондове. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и свързаните с нея процедури и задължения на бенефициентите. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ И ОРАТОРСТВО (РЕТОРИКА)
Тайните на добрата комуникация и представяне пред публика


8 май 2015 г. гр. София, Парк Хотел Витоша - остават само 3 свободни места!
Лектор:
Иванка Мавродиева - професор, доктор и доктор на науките (доктор по философия и реторика), преподавател по бизнес комуникация и връзки с обществеността.

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на презентиране и реторика (ораторство), създаване на добро впечатление, поведение пред публика, умения при водене на разговор и срещи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с представяне пред аудитория, презентиране на продукти и услуги, комуникация и PR. виж още >>

БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ
Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото

30 април 2015 г.гр. София, Парк Хотел Витоша
Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет и протокол


Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, поведение на официални места, умения при водене на разговор, мултикултуални традиции и обичаи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория, активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да се чувства добре в различни социални среди. виж още >>Наши редовни клиенти са: