ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения

 

НОВИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ 2018 И 2019 г.
Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Проблеми и решения от практиката.

14 юни 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - ВСИЧКИ МЕСТА СА ЗАЕТИ!
4 юли 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - Остават 9 свободни места!


Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.

Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно новите промени в ЗИДЗОП. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона. Ще бъдат дискутирани различни казуси и решения от практиката на изпълнители и възложители. Виж пълна програма >>  
 


БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ
Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото

31 Октомври 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 9 свободни места!
Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет и протокол


Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, поведение на официални места, умения при водене на разговор, мултикултуални традиции и обичаи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория, активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да се чувства добре в различни социални среди. виж още >>

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
Трикове и техники от класическата презентация и нови тенденции в презентирането

1 ноември 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 12 свободни места!
Лектор:Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения.

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на презентирането, създаване на добро впечатление,, умения при водене на разговор и презентиране пред аудитория, бизнес общуване и медийно поведения. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да има стил, имидж, презентационни и ораторски умения. Виж още >>  
 


Наши редовни клиенти са: