Специализиран семинар по ЗОП:

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ от 2016 г..
Коментар на казуси и решения от практиката по ЗОП

21 юли 2016 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - всички места са заети!
25 август 2016 г., гр. София, Парк Хотел Витоша

Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.


Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно актуални казуси и моменти при възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона. Ще се обсъдят и коментират предстоящи и очаквани промени в новия Закон за обществени поръчки. Виж още >>

 

 


Наши редовни клиенти са: