ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения

 


БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ
Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото

22 юни 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - oстават 3 свободни места
23 юни 2017 г., гр. Пловдив, хотел Империал - остават 6 свободни места


Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, поведение на официални места, умения при водене на разговор, мултикултуални традиции и обичаи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория, активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да се чувства добре в различни социални среди. Виж още >>


ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
Трикове и техники от класическата презентация и нови тенденции в презентирането

18 май 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - всички места са заети!
19 май 2017 г., гр. Пловдив, хотел Империал - остават 3 свободни места

Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения.

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на презентирането, създаване на добро впечатление,, умения при водене на разговор и презентиране пред аудитория, бизнес общуване и медийно поведения. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да има стил, имидж, презентационни и ораторски умения. Виж още >>

 

Специализиран семинар по ЗОП за изпълнители:
ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Проблеми от практиката.

08 юни 2017 г.
гр. София, Парк Хотел Витоша
Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.

Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно последните промени в ЗОП. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона. Виж още >>

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ДДС В ТУРИЗМА.
Практически казуси и решения при облагането на туристически услуги предлагани от хотелиери, туроператори и други дружества с туристическа дейност.

09 юни 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 11 свободни места

Лектор:
Калина Златанова - данъчен консултант с дългогодишен опит в областта на данъчното законодателство и по-специално ДДС за туристически услуги.

Обучението е подходящо за счетоводители на фирми и организации в областта на туризма - хотели, туроператори и туристически агенции, както и счетоводни къщи занимаващи се с клиенти с дейност свързана с туристически услуги. Ще се разискват казуси и решения от практиката. Виж още >>
Наши редовни клиенти са: