Специализиран семинар за ИЗПЪЛНИТЕЛИ ПО ЗОП:
АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Разясняване на новите промени в ЗОП в сила от 1 юли 2014

31 юли 2014 г.
гр. София, Парк Хотел Витоша
Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.

Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно последните промени в ЗОП. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона. Семинарът е насочен само за ИЗПЪЛНИТЕЛИ на обществени поръчки.