КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Подготовка за новия програмен период 2014-2020 г.

30 октомври 2014 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - има свободни места!
Лектор: Румяна Грозева - доктор по икономика, утвърден експерт в изготвяне и изпълнението на Европейски Проекти


Семинарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъдат разгледани процедурите и програмите за кандидатстване по Европейските Структурни Фондове. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и съврзаните с нея процедури и задължение на бенефициентите. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>

 

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Разясняване на новите промени в ЗОП в сила от 1 юли 2014.
Решаване на казуси от практиката на възложители и изпълнители.

31 октомври 2014 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - има свободни места!
гр. София, Парк Хотел Витоша
Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.

Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно последните промени в ЗОП. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона. виж още >>


БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ
Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото

13 ноември 2014 г.
гр. София, Парк Хотел Витоша
Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет и протокол


Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, поведение на официални места, умения при водене на разговор, мултикултуални традиции и обичаи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория, активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да се чувства добре в различни социални среди. виж още >>

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ И ОРАТОРСТВО ( РЕТОРИКА )
Тайните на добрата комуникация и представяне пред публика

27-28 ноември 2014 г.
гр. София, Парк Хотел Витоша
Лектор:
Иванка Мавродиева - професор, доктор и доктор на науките (доктор по философия и реторика), преподавател по бизнес комуникация и връзки с обществеността.

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на презентиране и реторика (ораторство), създаване на добро впечатление, поведение пред публика, умения при водене на разговор и срещи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с представяне пред аудитория, презентиране на продукти и услуги, комуникация и PR. виж още >>

 

Практическо обучение за училища и детски градини:
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ERASMUS +
Новите възможности за училища и ЦДГ/ОДЗ предоставени от Европейския Съюз

3-4 декември 2014 г.
гр. София, Парк Хотел Витоша
Водещ: ДИАНА ПЕТРОВА - Диана Петрова е експерт „Международни програми и проекти” в Агенция за регионално икономическо развитие /АРИР/ - Стара Загора. Лекторът има богат опит в разработването и изпълнението на проекти с външно финансиране. Избрана е за координатор на училищни проекти с многостранно партньорство по програма „Учене през целия живот”.

Семинарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъдат разгледани процедурите и програмите K1 и К2 свързани с програма ERASMUS+. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и съврзаните с нея процедури. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>