КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС
Подготовка за новия програмен период 2014 - 2020 г.

8 октомври 2015 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 6 свободни места
Лектор: Румяна Грозева - доктор по икономика, утвърден експерт в изготвяне и изпълнението на Европейски Проекти.


Семинарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъдат разгледани процедурите и програмите за кандидатстване по Европейските Структурни Фондове. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и свързаните с нея процедури и задължения на бенефициентите. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>


АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
Решаване на казуси от практиката

8 октомври 2015 г.
гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 7 свободни места
Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.

Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно последните промени в ЗОП. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона. Виж повече тук >>НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ – залог за успех

Техники и методи за влияние и ефективно използване на езика на тялото.

6 ноември 2015 г.
гр. София, Парк Хотел Витоша
Лектор:
Иванка Мавродиева - професор, доктор и доктор на науките (доктор по философия и реторика), преподавател по бизнес комуникация и връзки с обществеността.

Семинарът е подходящ за специалисти, упражняващи т.нар.комуникативни професии – мениджъри, публична администрация, ПР специалисти, публични говорители и др., както и хора с различни специалности, които желаят да повишат комуникативната си компетентност. виж още >>ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ И ОРАТОРСТВО (РЕТОРИКА)
Тайните на добрата комуникация и представяне пред публика

15 октомври 2015 г. - остават само 14 свободни места!
гр. София, Парк Хотел Витоша
Лектор:
Иванка Мавродиева - професор, доктор и доктор на науките (доктор по философия и реторика), преподавател по бизнес комуникация и връзки с обществеността.

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на презентиране и реторика ( ораторство ), създаване на добро впечатление, поведение пред публика, умения при водене на разговор и срещи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с представяне пред аудитория, презентиране на продукти и услуги, комуникация и PR. виж още >>
Наши редовни клиенти са: