ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения

 


ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ:
НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ( EU 2016/679 - GDPR )
Основна информация и тълкувания на регламента. Спорни казуси и правни тълкувания
Технически насоки за въвеждане от фирми и организации.


25 януари 2018 г., гр. София, Интер Експо Център, зала Витоша - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
7 февруари 2018 г., гр. Пловдив, х-л "Санкт Петербург" - Остават 2 свободни места!
8 февруари 2018 г., гр. Бургас, "х-л Аква" - Остават 3 свободни места!
9 февруари 2018 г., гр. Варна, х-л "Голдън Тюлип"- НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!Лектор 1: Лора Георгиева - част от работната група в сферата на IT, медии и телекомуникациите и от екипа по защита на личните данни на „Пенков, Марков и партньори“.
Лектор 2: Николай Цветанов - Адв. Цветанов притежава 10 годишен опит в сферата на IT, медии и телекомуникации и оглавява екипа на „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни. Като ръководител на екипа, адв. Цветанов организира и провежда периодични обучения на клиентите на Адвокатското дружество в областта на защитата на личните данни, чиято цел е запознаване не само с правната уредба в сферата, но и с практическото й приложение.
Лектор 3: Боян Янчев - Директор Техническа Реализация /CTO/ в компаниите Лирекс.ком. Експерт с над 15 години опит в об­ластта на Аутсорсинг на ИТ процеси, информационната сигурност и управление на ИТ услуги.

Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно новия регламент за защита на личните данни. Участниците ще научат подробна информация за GDPR и как той ще се отрази на бизнес дейността им. Какво ще се промени и задължителни действия в юридически аспект. Техническа и IT подготовка за GDPR. Обсъждане на казуси и тълкувания свързани с регламента.
Виж още >>
 
 БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ
Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото

2 февруари 2018 г., гр. София, Парк Хотел Витоша- остава 1 свободно място!

Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, поведение на официални места, умения при водене на разговор, мултикултуални традиции и обичаи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория, активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да се чувства добре в различни социални среди. Виж още >>  
 

 ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
Трикове и техники от класическата презентация и нови тенденции в презентирането

1 февруари 2018 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 3 свободни места!

Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения.

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на презентирането, създаване на добро впечатление,, умения при водене на разговор и презентиране пред аудитория, бизнес общуване и медийно поведения. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да има стил, имидж, презентационни и ораторски умения. Виж още >>  
 


Специализиран семинар по ЗОП:

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Проблеми от практиката.

15 февруари 2018 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 9 свободни места!
Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.


Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно последните промени в ЗОП. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона. Виж още >>  
 


Наши редовни клиенти са: