КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС
Подготовка за новия програмен период 2014 - 2020 г.

16 юли 2015 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 7 свободни места
Лектор: Румяна Грозева - доктор по икономика, утвърден експерт в изготвяне и изпълнението на Европейски Проекти.


Семинарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъдат разгледани процедурите и програмите за кандидатстване по Европейските Структурни Фондове. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и свързаните с нея процедури и задължения на бенефициентите. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ХОРИЗОНТ 2020
КЪМ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС

30 юли 2015 г., гр. София, Парк Хотел Витоша
Лектор: Константин Стоянов - утвърден специалист в областта на подготовка и управление на европейски проекти на национално и международно ниво


Семинарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъдат разгледани процедурите и програмите за кандидатстване по програма Хоризонт 2020. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и свързаните с нея процедури и задължения на бенефициентите. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>


Наши редовни клиенти са: