КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Подготовка за новия програмен период 2014-2020 г.

11 септември 2014 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - има свободни места!
Лектор:
Румяна Грозева - утвърден експерт в изготвяне и изпълнението на Европейски Проекти
Семинарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъдат разгледани процедурите и програмите за кандидатстване по Европейските Структурни Фондове. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и съврзаните с нея процедури и задължение на бенефициентите. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>

 

Специализиран семинар за ВЪЗЛОЖИТЕЛИ:
АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
Коментар на новите промени в ЗОП 2014

18 септември 2014 г.
гр. София, Парк Хотел Витоша
Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.

Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно последните промени в ЗОП. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона. Семинарът е насочен само за възложители на обществени поръчки.