ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения

 


ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Проблеми от практиката.
Коментар на очакваните нови изменения в ЗИДЗОП за 2018/2019 г.

7 февруари 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 14 свободни места!

Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.


Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно очакваните нови промени в ЗИДЗОП. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона. Ще бъдат дискутирани различни казуси и решения от практиката на изпълнители и възложители. Виж пълна програма >>  
 


БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ
Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото

28 февруари 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 6 свободни места

Лектор:
Мария Касимова-Моасе- сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения.


Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, поведение на официални места, умения при водене на разговор, мултикултурални традиции и обичаи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория, активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да се чувства добре в различни социални среди. Виж пълна програма >>  
 


Наши редовни клиенти са: