23 юни 2016 г., гр София, Парк Хотел Витоша - остават 9 свободни места
Лектор:
Румяна Грозева - доктор по икономика, утвърден експерт в изготвяне и изпълнението на Европейски Проекти.


Семинарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъдат разгледани процедурите и програмите за кандидатстване по Европейските Структурни Фондове. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и свързаните с нея процедури и задължения на бенефициентите. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>


Специализиран семинар по ЗОП:

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ от 2016 г..
Коментар на казуси и решения от практиката по ЗОП

23 юни 2016 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 9 свободни места
Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.


Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно актуални казуси и моменти при възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона. Ще се обсъдят и коментират предстоящи и очаквани промени в новия Закон за обществени поръчки. Виж още >>

19 май 2016 г., гр София, Парк Хотел Витоша - остават 7 свободни места
Лектор:
Румяна Грозева - доктор по икономика, утвърден експерт в изготвяне и изпълнението на Европейски Проекти.


Семинарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъде разгледана процедурата за ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и свързаните с нея задължения на бенефициентите. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>

 

 


Наши редовни клиенти са: