ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения

 

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (ЗМИП 2018)
Основна информация и изисквания от фирми и организации. Процедури, документи и проверки. Санкции и нарушения. Съвети за прилагането му в практиката на бизнес организациите.

22 март 2019 г., гр. София, Парк Хотел "Витоша" - Остават 3 свободни места


ЛЕКТОР 1
:
Иван Кавръков – юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП). Иван Кавръков придобива опита си в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, чрез работата си близо, пет години, като експерт в звеното за контрол над задължените лица в Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавната агенция „Национална сигурност“, където се занимава с упражняване на контрол по прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и правилника за прилагането му, и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (ЗМФТ) от страна на задължените по ЗМИП лица.

ЛЕКТОР 2: Адв. Асен Апостолов - работи и специализира в сферите на финансовото и банково право, FinTech услугите, правен режим на мерките срещу изпирането на пари и др. Като част от екипа на „Пенков, Марков и партньори“ работата на адв. Апостолов е свързана преимуществено с консултирането на големи чуждестранни клиенти, опериращи в различни отрасли и сектори на българската икономика, включително изготвянето на становища, правни анализи и разработване на юридически стратегии за развитие на бизнеси в унисон с предизвикателствата на българското право.

Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Участниците ще научат изискванията на закона, кои са проверяващите органи и как се осъществяват проверки. Колко големи са санкциите и глобите и при какви нарушения се налагат. Необходима документация и процедури, както и действия, които трябва да се предприемат при бизнес дейност свързана със ЗМИП. Ще бъдат дискутирани различни казуси и решения от практиката. Виж пълна програма >>

 
 


НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СИЛА ОТ 1 МАРТ 2019 г.
Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Проблеми и решения от практиката.

14 март 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
18 април 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - Остават 18 свободни места!


Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.

Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно новите промени в ЗИДЗОП. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона. Ще бъдат дискутирани различни казуси и решения от практиката на изпълнители и възложители. Виж пълна програма >>  
 


Експертно обучение: ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)
Теоретическа и практична информация и всички необходими знания и умения за заемане на позицията „Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)”.

3 - 5 април 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - oстават 15 свободни места

ЛЕКТОР 1: Адв. Десислава Кръстева
– съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет”.
ЛЕКТОР 2: Д-р Мартин Захариев – Правен експерт към Фондация „Право и Интернет“, адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) и Софийски университет "Св. Климент Охридски", гост лектор по въпросите на режима на защита на личните данни в Американски университет в България и в Технически университет – София.
ЛЕКТОР 3: Александър Зарков – Експерт към Фондация „Право и Интернет“ в областта на информационните технологии и сигурност на информацията.

Обучението е специализирано и има за цел да представи подробна и пълна информация и задълбочени знания относно функцията на DPO - длъжностното лице по защита на личните данни в организацията. Участниците ще получат експертни знания относно Европейския регламент за защита на личните данни EU 2016/679 - GDPR и задълженията и отговорностите на ДЛЗЛД. Обучението е тридневно и завършва с полагане на тест - изпит, след което се получава сертификат.
Виж пълна програма >>
 
 БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ
Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото

21 юни 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - Остават 16 свободни места!

Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения.

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, поведение на официални места, умения при водене на разговор, мултикултурални традиции и обичаи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория, активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да се чувства добре в различни социални среди. Виж пълна програма >>  
 


ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
Трикове и техники от класическата презентация и нови тенденции в презентирането

20 юни 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - Остават 15 свободни места!

Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения.

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на презентирането, създаване на добро впечатление,, умения при водене на разговор и презентиране пред аудитория, бизнес общуване и медийно поведения. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да има стил, имидж, презентационни и ораторски умения. Виж още >>  
 
Наши редовни клиенти са: