Специализиран семинар по ЗОП:

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ от 2016 г..
Коментар на казуси и решения от практиката по ЗОП

2 декември 2016 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 8 свободни места

Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.

Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно актуални казуси и моменти при възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона. Ще се обсъдят и коментират предстоящи и очаквани промени в новия Закон за обществени поръчки. Виж още >>

КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Подготовка за новия програмен период 2014-2020 г.

27 октомври 2016 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 4 свободни места
Лектор:
Румяна Грозева - утвърден експерт в изготвяне и изпълнението на Европейски ПроектиСеминарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъдат разгледани процедурите и програмите за кандидатстване по Европейските Структурни Фондове. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и съврзаните с нея процедури и задължение на бенефициентите. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>

 

Подготовка и изпълнение на проекти по схема за безвъзмездно финансиране на проекти:
„РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
Краен срок за представяне на проектното предложение е 05.01.2017 г.

8 декември 2016 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 9 свободни места
Лектор:
Румяна Грозева - утвърден експерт в изготвяне и изпълнението на Европейски ПроектиСеминарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъде разгледана процедурата и програмата за кандидатстване по Европейските Структурни Фондове - „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и съврзаните с нея процедури и задължение на бенефициентите. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>

 

БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ
Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото

1 декември 2016 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - всички места са заети!
Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет и протокол


Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, поведение на официални места, умения при водене на разговор, мултикултуални традиции и обичаи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория, активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да се чувства добре в различни социални среди. Виж още >>
Наши редовни клиенти са: