КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС
Подготовка за новия програмен период 2014 - 2020 г.

26 февруари 2015 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - местата са запълнени!
12 март 2015 г., гр. София, Парк Хотел Витоша
- местата са запълнени!
21 март 2015 г., гр. Бургас, Хотел Аква
3 април 2015 г., гр. София, Парк Хотел Витоша
- остават само 16 свободни места
Лектор: Румяна Грозева - доктор по икономика, утвърден експерт в изготвяне и изпълнението на Европейски Проекти.

Семинарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъдат разгледани процедурите и програмите за кандидатстване по Европейските Структурни Фондове. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и свързаните с нея процедури и задължения на бенефициентите. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>


ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ И ОРАТОРСТВО (РЕТОРИКА)
Тайните на добрата комуникация и представяне пред публика

26 март 2015 г.
гр. София, Парк Хотел Витоша
Лектор:
Иванка Мавродиева - професор, доктор и доктор на науките (доктор по философия и реторика), преподавател по бизнес комуникация и връзки с обществеността.

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на презентиране и реторика (ораторство), създаване на добро впечатление, поведение пред публика, умения при водене на разговор и срещи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с представяне пред аудитория, презентиране на продукти и услуги, комуникация и PR. виж още >>

 

Практическо обучение за училища и детски градини:
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ERASMUS +
Новите възможности за училища и ЦДГ/ОДЗ предоставени от Европейския Съюз

13 март 2015 г., гр. София, Парк Хотел Витоша
Водещ: КОНСТАНТИН СТОЯНОВ - експерт Европейски програми и проекти в АРИР, коорди-натор по рамкови споразумения с ЕК и ЕП, както и по редица международни партньорски проекти,
в които АРИР участва.

Семинарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъде разгледани процедурите и програмата К2 свързани с програма ERASMUS+. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и свързаните с нея процедури. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>


ПОЛУДНЕВЕН СЕМИНАР:
АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Разясняване на новите правила за 2015 г. Решаване на казуси от практиката.

19 март 2015 г. - остават само 2 свободни места!
гр. София, Парк Хотел Витоша
Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.

Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно последните промени в ЗОП. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП и наредбите към закона.