КАНДИДАТСТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Подготовка за новия програмен период 2014-2020 г.

30 март 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 15 свободни места
Лектор:
Румяна Грозева - утвърден експерт в изготвяне и изпълнението на Европейски ПроектиСеминарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъдат разгледани процедурите и програмите за кандидатстване по Европейските Структурни Фондове. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и свързаните с нея процедури и задължения на бенефициентите. Този курс ще ви донесе гаранция за успех и спечелване на проекти. Виж още >>

 

БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ
Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото

12 април 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 11 свободни места
Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения


Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, поведение на официални места, умения при водене на разговор, мултикултуални традиции и обичаи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория, активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да се чувства добре в различни социални среди. Виж още >>


ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
Трикове и техники от класическата презентация и нови тенденции в презентирането

11 април 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 9 свободни места
Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения.

 

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на презентирането, създаване на добро впечатление,, умения при водене на разговор и презентиране пред аудитория, бизнес общуване и медийно поведения. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да има стил, имидж, презентационни и ораторски умения. Виж още >>


ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА МЕНИДЖЪРИ
Договори, търговски отношения и водене на преговори, търговски вземания и решаване на казуси

27 април 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 16 свободни места
Лектор:
ПАВЕЛ Н. ЦАНЕВ, LL. M. - Управляващ съдружник в Правна кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ“


Обучението е подходящо за всички, които искат да научат и обогатят знанията си на тема търговски правоотношения между юридически лица. Обучението ще засегне ключови термини, практики, правни рамки и казуси, свързани с търговските отношения между фирмите. Ще научите как най-добре да сключвате договори, да преговаряте за изгодни условия и др. Виж още >>

 

Практическо обучение за училища и детски градини:
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА К2 на ERASMUS +
Новите възможности за училища и ЦДГ/ОДЗ предоставени от Европейския Съюз за 2017 г.

31 март 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 12 свободни места
Лектор: Румяна Грозева - утвърден експерт в изготвяне и изпълнението на Европейски Проекти


Семинарът има и практическа, и теоретична насоченост. Ще бъдат разгледани процедурите и програмите за кандидатстване по програма К2 на ЕРАЗЪМ+ за 2017 г.. Участниците ще научат как да подготвят и оформят документация и свързаните с нея процедури и задължения на бенефициентите. Виж още >>Наши редовни клиенти са: