GDPR Наръчник: "ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - Мисия възможна"

Практическо ръководство за съответствие с новия регламент за защита на личните данни EU 2016/679 - GDPR

Автори: Десислава Кръстева и Андрей Александров

 
 
GDPR Наръчник:

"ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - Мисия възможна"

 

I. АВТОРИ:

 

Адв. Десислава Кръстева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет”. Член е на Софийската адвокатска колегия и сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), както и Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)).

Тя специализира в областите ИКТ право в направление електронна търговия, защита на личните данни, е-разплащания, е-финансови услуги, е-здравеопазване, телекомуникации, търговско право и др. Адв. Кръстева е активен участник в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове и автор на многобройни доклади и становища по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка за информационните и комуникационни технологии, електронното правителство, защитата на личните данни, електронни съобщения, електронна търговия, електронни подписи, електронно здравеопазване и др.


 

Доц. д-р Андрей Александров е магистър по Право (2005) и доктор по Трудово право и социално осигуряване (2011) от Софийски университет "Св.Климент Охридски". Притежава и двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004). Преди да се присъедини към екипа на "Камбуров и съдружници", Андрей Александров е юрисконсулт в дирекция “Правна и международноправна дейност” на Държавната комисия за защита на информацията.

Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008), Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008) и Международната фондация „Св.Кирил и Методи“ (2007). В периода 2011-2015 г., Андрей Александров е хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2016 г. е главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН. Член е на Софийската адвокатска колегия.

II. СЪДЪРЖАНИЕ И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В НАРЪЧНИКА:

ГЛАВА 1 – Въведение в темата „Защита на личните данни“.
ГЛАВА 2 – Лични данни – понятие и принципи. Анонимизация / Псевдонимизация. Специални категории лични данни. Правила на обработване.
ГЛАВА 3 – Роли при обработване на лични данни – Администратор и Обработващ и техните задължения.
ГЛАВА 4 – Новости в правата на субектите на данни – право на информация, достъп, коригиране, изтриване и обработване. Право на преносимост и възражение.
ГЛАВА 5 – Специфики при обработването на личните данни на работници и служители – документи и лични данни за сключване на трудов договор и подбор. Срокове за съхранение и унищожаване на документи.
ГЛАВА 6 – Съгласието като условие за законосъобразно обработване на данни.
Нови изисквания към валидността. Видове съгласия.
ГЛАВА 7 – Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO). В кои случаи се определя и е нужно. Изисквания, на които трябва да отговаря DPO. Статут и задачи.
ГЛАВА 8 – Нарушения на сигурността на данните – изисквания за уведомяване на надзорния орган. Съобщаване на засегнатите субекти на данни.
ГЛАВА 9 – Санкции и глоби налагани от КЗЛД – Размери и имуществени санкции. Определяне размера на санкцията. Корективни правомощия на надзорния орган.
ГЛАВА 10 – Какви действия препоръчва КЗЛД за привеждане в съответствие с изискванията на регламента.
ГЛАВА 11 – Приложение – РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета


III. ЩЕ НАУЧИТЕ ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСИТЕ:

 • Може ли да изпращате рекламни съобщения до клиентите? При какви условия?
 • Какво е "валидно съгласие" и как да го вземем и удостоверим от стари и потенциални нови клиенти?
 • Какво е DPO (Data Protection Officer) и кога трябва да присъства в организацията/фирмата?
 • Какво трябва да се промени в общите условия и политиката за защита на личните данни?
 • Какви са изискванията и необходими документи при сключване на трудов договор и подбор на служители?
 • И още много важни изисквания във връзка с новия европейски регламент за защита на личните данни...


IV. ЗА ИЗДАНИЕТО:

 • Издател: "Резон-България" ЕООД
 • ISBN: 978-619-7236-25-5
 • София, Първо издание 2018
 • 269 страници, 15 х 21 см, меки корици


V. ЦЕНА И ПОРЪЧКА:

 • Цена на изданието - 46,80 лв с ДДС
 • Цена на доставка - 3,20 лв с ДДС
 • ПРИ ПОРЪЧКА НА 2 ИЛИ ПОВЕЧЕ КНИГИ - ДОСТАВКАТА Е БЕЗПЛАТНА!

 • Доставката се извършва с куриери на СПИДИ. Плащането се извършва на куриера при доставката (наложен платеж)
 • Ако желаете фактура, плащането трябва да се извърши по банков път!
 • Срок на доставка до 5 работни дни след деня на поръчка. Съгласно ЗЕТ можете да върнете книгата в рамките на 14 дни от получаването и вашата сума ще бъде възстановена.

 


Наши редовни клиенти са: