ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения

 


БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ
Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото

13 октомври 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - ВСИЧКИ МЕСТА СА ЗАЕТИ!
17 ноември 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 4 свободни места!

Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, поведение на официални места, умения при водене на разговор, мултикултуални традиции и обичаи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория, активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да се чувства добре в различни социални среди. Виж още >>

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
Трикове и техники от класическата презентация и нови тенденции в презентирането

12 октомври 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - ВСИЧКИ МЕСТА СА ЗАЕТИ!
16 ноември 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - ВСИЧКИ МЕСТА СА ЗАЕТИ!

Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения.

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на презентирането, създаване на добро впечатление,, умения при водене на разговор и презентиране пред аудитория, бизнес общуване и медийно поведения. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да има стил, имидж, презентационни и ораторски умения. Виж още >>

Специализиран семинар по ЗОП:
ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Проблеми от практиката.

23 ноември 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 6 свободни места!
Лектор:
Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административна обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните.


Семинарът има за цел да представи полезна и точна информация относно последните промени
в ЗОП. Участниците ще научат практически решения на казуси и различни тълкувания на ЗОП
и наредбите към закона. Виж още >>
Наши редовни клиенти са: