ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения

 


АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА БИЗНЕСА
Правна закрила и способи за защита. Практически казуси и решения.

5 юли 2018 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 15 свободни места!

Лектори:
Доц. д.ю.н. Живко Иванов Драганов - Декан на Юридически факултет, Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Адв. Йордан Политов
- представител по индустриална собственост, Адв. дружество „Пенков, Марков и партньори“ и Адв. Румяна Йорданова - Адв. дружество „Пенков, Марков и партньори“

Лекцията ще включи представяне на действащата нормативна уредба - национални нормативни актове, международни споразумения и регламенти на ЕС. Основните принципи на правната закрила за обекти на интелектуална собственост, правните средства и процедурите – административни, съдебни и други, за осигуряване на юридическа защита на вече придобитите права върху интелектуална собственост. Информация за правата на архитектите, в качеството им на автори, а също така и ценна информация за строителните фирми и за инвеститорите - собственици на сгради, които изпълняват сами или възлагат действия по проектиране и изпълнение на строителни работи свързани с преустройство, надстрояване или пристрояване на сгради, включително саниране на сгради. виж още >>  
 


ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ
Трикове и техники от класическата презентация и нови тенденции в презентирането

6 юли 2018 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 11 свободни места!

Лектор: Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет, протокол и презентационни умения.

Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на презентирането, създаване на добро впечатление,, умения при водене на разговор и презентиране пред аудитория, бизнес общуване и медийно поведения. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да има стил, имидж, презентационни и ораторски умения. Виж още >>  
 


БИЗНЕС ПРОТОКОЛ И ЕТИКЕТ
Тайните на добрия стил, протокол, бизнес етика и поведение в обществото

5 юли 2018 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 3 свободни места!
Лектор:
Мария Касимова-Моасе - сертифициран експерт и консултант по етикет и протокол


Обучението е подходящо за всички, които искат да овладеят изкуството на бизнес етикета, създаване на добро впечатление, поведение на официални места, умения при водене на разговор, мултикултурални традиции и обичаи. Подходящо е за жени и мъже с различни професии, свързани с общуване, представяне пред аудитория, активен обществен и бизнес живот, както и за всеки, който иска да се чувства добре в различни социални среди. виж още >>
Наши редовни клиенти са: