Партньори:

В тази секция ще намерите информация и връзки към наши партньори в областта на обществените поръчки, публично-частни партньорства, сайтове и медии, които партнират и помагат за организиране и провеждане на обученията на ЗОП ТРЕЙНИНГС.

 

 

 

 

 

 
Наши редовни клиенти са: