ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения

ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ.
Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Проблеми от практиката.

31 май 2018 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - остават 14 свободни места!  Водещ: Христина Грозева -- Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административнo обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните. Консултирала е фирми и институции по ЗОП и кандидатстване и реализация на проекти по оперативните програми в ЕС.


ОБУЧЕНИЕТО Е ПОДХОДЯЩО ЗА:
Изпълнители и възложители на обществени поръчки.

Основни акценти:
- Актуални моменти в ЗОП касаещи ИЗПЪЛНИТЕЛИ и ВЪЗЛОЖИТЕЛИ.
- Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Проблеми от практиката. 
- Дискусия с цел решаване на казуси от практиката на участниците

ТЕМАТИКА НА СЕМИНАРА:

I. Представяне на различните видове възлагане, съобразно прогнозната стойност:

• Директно възлагане;
• Събиране на оферти с обява
• Покана до определени лица;
• Национални процедури;
• Възлагане над праговете по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

II. Практика и грешки при прилагане изискванията към личното състояние, критерии за подбор.

• Изисквания към участниците;
• Критерии за възлагане;
• Прилагане на изискванията към обединенията;
• Стандартизирани проекти на договори;
• Гаранции.

III. Съдържание на оферта:

Единен европейски документ за обществени поръчки
• Личностно състояние на кандидатите/участниците;
• Мерки за надеждност
• Практическо ръководство на АОП.

IV. Практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховен административен съд в областта на обществените поръчки.


ПРОГРАМА:
09.00-09.30ч. Регистрация
09.30-11.00ч. Работна лекция
11.00-11.30ч. Кафе - пауза
11.30-13.00ч. Работна лекция
13.00-14.00ч. Обедна почивка
14.00-15.30ч. Работна лекция
15.30-16.00ч. Кафе - пауза
16.00-17.00ч. Работна лекция

*С цел по-добро усвояване на материала, местата са ограничени!

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ - ХОТЕЛ ВИТОША, гр. София, ул. Росарио 1:СЕМИНАРЪТ ВКЛЮЧВА:

  • такса обучение
  • тефтер с листа за писане, химикалка
  • консултации с лектора
  • обменяне на опит с колеги
  • кафе-паузи
  • фактура за участие
  • сертификат за участие в семинар
 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  • 145 лв без ДДС на участник

OТСТЪПКИ:

- 10% при регистрация на двама или повече участници от една организация


Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията.
Краен срок за регистрация и плащане - 25.05.2018 г.


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА:

Име и Фамилия:
 

Позиция / Длъжност:
E-mail на участника:
Телефон за контакт:
Фирма / Организация:
ЕИК:
ЕИК по ДДС:
Адрес по регистрация:
Адрес за кореспонденция:
МОЛ:
Забележка: ( Поле за въвеждане на имена на допълнителни участници)
Желаете ли обяд
(20 лв без ДДС)
Да
Не

 
   


 


Наши редовни клиенти са: