ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения

НОВИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ 2018 И 2019 г.
Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Проблеми и решения от практиката.

14 юни 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - ВСИЧКИ МЕСТА СА ЗАЕТИ!
4 юли 2019 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - Остават 9 свободни места!
Водещ: Христина Грозева - Експерт и консултант по ЗОП. Работила като Директор на дирекция „Административнo обслужване и обществени поръчки” - Министерство на земеделието и храните. Консултирала е фирми и институции по ЗОП и кандидатстване и реализация на проекти по оперативните програми в ЕС.


ОБУЧЕНИЕТО Е ПОДХОДЯЩО ЗА:
Изпълнители и възложители на обществени поръчки.

Основни акценти:
- Ще бъдат разгледани последните промени в ЗОП и правилника за прилагането му в сила от 1 март 2019 г.
- Актуални моменти и предизвикателства в ЗОП касаещи ИЗПЪЛНИТЕЛИ и ВЪЗЛОЖИТЕЛИ.
- ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - как ще се работи, подготовка на документи, казуси и възможни проблеми.
- Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Проблеми от практиката. 
- Дискусия с цел решаване на казуси от практиката на участниците.

ТЕМАТИКА НА СЕМИНАРА:

I. Основни предизвикателства в практиката на обществените поръчки:
• Прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
• Електронен ЕЕДОП;
• Използване на капацитета на „трети лица“;
• Използване на капацитета на подизпълнители.

II. Управление на процесите за възлагане на обществени поръчки:
• Прогнозиране, планиране, вътрешни правила;
• Разделяне и обединяване на поръчки, обособени позиции, практиката на АДФИ;
• Защита на лични данни;
• Защита на търговска тайна;

III. Електронни поръчки:
• Нови правила относно електронното възлагане;
• Единна система за възлагане на електронни поръчки;
• Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача;
• Работа на комисията;

IV. Как да защитим правата си:
• Новите правила при обжалване;
• Практика от мониторинга на Агенцията за обществени поръчки;
• Практика на КЗК и ВАС;
• Дискусия.

V. Коментар на новите промени в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществени поръчки (ЗИДЗОП)

ПРОГРАМА:
09.00-09.30ч. Регистрация
09.30-11.00ч. Работна лекция
11.00-11.30ч. Кафе - пауза
11.30-13.00ч. Работна лекция
13.00-14.00ч. Обедна почивка
14.00-15.30ч. Работна лекция
15.30-16.00ч. Кафе - пауза
16.00-17.00ч. Работна лекция

*С цел по-добро усвояване на материала, местата са ограничени!

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ - 14 юни 2019 - Парк Хотел ВИТОША, гр. СофияСЕМИНАРЪТ ВКЛЮЧВА:

  • такса обучение
  • листа за записки, химикалка
  • консултации с лектора
  • обменяне на опит с колеги
  • кафе-паузи
  • фактура за участие
  • сертификат за участие в семинар
 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  • 165 лв без ДДС на участник

OТСТЪПКИ:

- 10% при регистрация нa 2 или повече участници от организация

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след регистрацията.
Краен срок за регистрация и плащане - 30.06.2019 г.


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА:

Име и Фамилия:Позиция / Длъжност:
E-mail на участника:
Телефон за контакт:
Фирма / Организация:
ЕИК:
ЕИК по ДДС:
Адрес по регистрация:
Адрес за кореспонденция:
МОЛ:  
Забележка:  
   

 


Наши редовни клиенти са: