ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения


НОВО GDPR 2018! ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ!

НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ( EU 2016/679 - GDPR )
Основна информация и тълкувания на регламента. Насоки за въвеждане от фирми и организации.

14 декември 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

Водещ: Десислава Кръстева - Адв. Десислава Кръстева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет”. Член е на Софийската адвокатска колегия и сертифициран експерт на Международната асоциация   на   професионалистите   по   защита   на   личните   данни   (IAPP),   както   и Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)).

Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски” и специализира в областите ИКТ право в направление електронна търговия, защита на личните данни, е-разплащания, е-финансови услуги, е-здравеопазване, телекомуникации, търговско право и др.

Адв. Кръстева е активен участник в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове и автор на многобройни доклади и становища по въпроси, свързани с прилагането на европейската правна рамка за информационните и комуникационни технологии, електронното правителство, защитата на личните данни, електронни съобщения, електронна търговия, електронни подписи, електронно здравеопазване и др.

В качеството си на утвърден експерт, Десислава Кръстева е лектор на семинари и обучения по въпросите на защитата на личните данни и електронното управление и гостуващ преподавател  във  водещи  български  университети  като  Софийски  университет  „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Американски университет в България.
ЗА КОГО Е ТОВА ПОЛУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ?


Новият регламент изцяло реформира и заменя действащите правила и изисквания за защита на личните данни. Регламентът влиза в сила на 25 май 2018 г., след което на санкции подлежат всички организации, които нарушават задължителните правила за защита на личните данни, съгласно EU GDPR 2018. За нарушението им се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро. Обучението е много подходящо за всички фирми, които обработват или притежават бази данни свързани с дейността си.

Ще получите отговори на въпросите:

 • Какво представлява регламент EU 2016/679 - GDPR?
  Доколко регламентът засяга бизнес дейността на вашата организация?
 • Какви са санкциите на КЗЛД и как да се предпазите?
 • Какво е DPO ( Data Protection Officer )? Кога е задължително да наемете или да обучите DPO служител?
 • Може ли да се взимат данни при поръчки пo телефона?
 • Може ли да се изпращат рекламни съобщения след влизането на EU 2016/679 (GDPR)?
 • Как да промените общите условия и договорите с партньори и контрагенти?
 • Кой е отговорен и как трябва да се управлява база данни с клиенти и партньори?
ПРОГРАМА И ТЕМИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

 

I. РЕФОРМАТА В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЕС - РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR):

 • Преглед на правната рамка. Какво ще промени реформата? Разяснения относно санкциите и някои аспекти на Регламента.
 • Какво се включва в обхвата на термина „лични данни“. Задължения на администратора и обработващия и отношения между тях.
 • Кои лични данни са в обхват на регламента.

II. ОСНОВНИ ФИГУРИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 • Дефиниране – надзорен орган, субекти на данните, администратор и обработващ.
 • Как да разграничим и определим ролята – администратор / обработващ и как се уреждат отношенията между тях.
 • Задължения и отговорности на администратора и обработващия.

III. ПРИНЦИПИ ПРИ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ОСНОВАНИЯ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНО ОБРАБОТВАНЕ. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ:

 • Основания за законосъобразно обработване. Как да преценим приложимото основание?
 • Какво е и как може да се иска и удостовери "Валидно съгласие".
 • Права на субектите на данни.
 • Привеждане в съответствие с Регламент 2016/679 – заключителни практически насоки

IV. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (ТРАНСФЕРИ). ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГЛАМЕНТ 2016/679:

 • Принципи и изисквания относно сигурността на данните
 • Сигурност на данните.
 • Предоставяне на лични данни (Трансфери)
 • Какво е длъжностно лице по защита на личните данни (DPO)
 • Нарушения на сигурността. Какви мерки трябва да се предприемат.
 • Други практически насоки, свързани с прилагане изискванията на GDPR.

V. ДИСКУСИЯ С ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

 

ПОЛУДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

Програмa на курса:


09.00-09.30ч. Регистрация
09.30-11.00ч. Лекция 1
11.00-11.30ч. Кафе - пауза
11.30-13.00ч. Лекция 2

 
ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

 • 135 лв без ДДС на участник

Специални отстъпки:
- 10% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура,
която ще получите на е-мейл след регистрацията.
Краен срок за плащане - 28.11.2017 г.

ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:

 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани материали от лектора
 • консултации с лектора
 • кафе-паузa
 • фактура за участиеЗа обучението на 14.12.2017 НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА:

Име и Фамилия:Позиция / Длъжност:
E-mail на участника:
Телефон за контакт:
Фирма / Организация:
ЕИК:
ЕИК по ДДС:
Адрес по регистрация:
Адрес за кореспонденция:
МОЛ:
Забележка: (Поле за въвеждане на допълнителни участници)  
   Наши редовни клиенти са: