ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения


НОВО GDPR 2018! ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ!
Полудневен семинар-обучение:

НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ( EU 2016/679 - GDPR )
Основна информация и тълкувания на регламента.
Технически насоки за въвеждане от фирми и организации.

7 декември 2017 г., гр. София, Парк Хотел Витоша - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

Водещ ПРАВНО-ЮРИДИЧЕСКИ АСПЕКТИ на GDPR:

Лора Георгиева - част от работната група в сферата на IT, медии и телекомуникациите и от екипа по защита на личните данни на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Лора Георгиева участва в разработването различни становища и проекти в сферата на личните данни за редица клиенти на Адвокатското дружество и е част от екипа, провеждащ практически-насочени обучения на клиентите на „Пенков, Марков и партньори“.

Заедно с останалите членове на екипа, Лора Георгиева е редовен участник в семинари и конференции, посветени на личните данни. Като част от екипа по защита на личните данни, Лора Георгиева извършва регистрации и пререгистрации на дружествата като администратори на лични данни в КЗЛД, предоставя правно съдействие при проверки от страна на КЗЛД, изготвя документация във връзка с трансфери на лични данни и предоставя правни съвети на български и чуждестранни клиенти на Адвокатското дружрество.

В края на месец май 2017 год., Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ стана първата (и понастоящем единствена) правна кантора в България, сертифицирана от Международна организация по стандартизация (ISO), във връзка с предоставянето на комплексна пакетна услуга в сферата на защита на личните данни (ЗЛД). В контекста на новоприетия Общ регламент за защитата на личните данни (General Data Protection Regulation (GDPR)) и принципите, заложени в него, нашите колеги са първите експерти по ЗЛД в България, които извършват цялостна проверка за съответствие с изискванията в законодателството във връзка със ЗЛД на малки, средни и големи фирми и корпорации в България.

Водещ IT И ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВА за GDPR:

Спас Иванов - сертифициран водещ одитор по ISO 27001 и сертифициран вътрешен одитор по ISO 9001, ISO 20000-1 и ISO 27001. Предпочитан одитор по информационна сигурност от големи компании като ДБанк, Български пощи, ГДИН, Прокуратурата на Р. България и др. Завършил магистър в УНСС. Към момента той е директор продажби в CENTIO - IT фирма с над 15 години опит в успешното интегриране и комбиниране възможностите на водещи глобални решения за защита на информацията на българския пазар.

Спас Иванов е бил лектор и водещ на конференцията за информационна сигурност “Reality in the cloud”, Катарино 2010 г., “Real security in a digital world”, Велинград 2012 г. и 15-а международна конференция по информационна сигурност и съхранение на данни "Критичното значение на информационната сигурност и съхранението на данните за бизнеса и администрацията", 2016 г.

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?


Новият регламент изцяло реформира и заменя действащите правила и изисквания за защита на личните данни. Регламентът влиза в сила на 25 май 2018 г., след което на санкции подлежат всички организации, които нарушават задължителните правила за защита на личните данни, съгласно EU GDPR 2018. За нарушението им се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро. Обучението е много подходящо за всички фирми, които обработват или притежават бази данни свързани с дейността си.

Ще получите отговори на въпросите:

 • Какво представлява регламент EU 2016/679 - GDPR?
  Доколко регламентът засяга бизнес дейността на вашата организация?
 • Какви са санкциите на КЗЛД и как да се предпазите?
 • Какво е DPO ( Data Protection Officer )? Кога е задължително да наемете или да обучите DPO служител?
 • Може ли да се взимат данни при поръчки пo телефона?
 • Може ли да се изпращат рекламни съобщения след влизането на EU 2016/679 (GDPR)
 • Как да промените общите условия и договорите с партньори и контрагенти?
 • Кой е отговорен и как трябва да се управлява база данни с клиенти и партньори?
 • Как да се подготвите технически за GDPR?
ПРОГРАМА И ТЕМИ ВКЛЮЧЕНИ В ПОЛУДНЕВНИЯ СЕМИНАР:

I. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЕС И ИЗВЪН ЕС – НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR):

 • Какво представляват личните данни. Преглед на правната рамка. Какво ще промени реформата? Какво се включва в обхвата на термина „лични данни“;
 • Защо бе необходим GDPR?

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ - ФИГУРИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРИНЦИПИ ПРИ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 • Дефиниране – надзорен орган, субекти на данните, администратор и обработващ;
 • Задължения и отговорности на администратора и обработващия. Основания за законосъобразно обработване. Как да преценим приложимото основание;
 • Какво е и как може да се иска и удостовери "Валидно съгласие";
 • Проверките от КЗЛД до сега – санкции по текущия Закон за защита на личните данни.

III. „НОВИ МОМЕНТИ“ от GDPR:

 • Oтпадане на регистрационния режим;
 • Privacy be design;
 • Лице по защита на личните данни (DPO);
 • Правото да бъдеш забравен;
 • Нарушения на сигурността. Какви мерки трябва да се предприемат;
 • Валидно съгласие за обработване;
 • Санкциите по GDPR;
 • Други практически насоки, свързани с прилагане изискванията на GDPR.

IV. E-PRIVACY PENDING - Какво трябва да знаем за защитата на личните данни в електронна среда.V. ТЕХНОЛОГИЧНИ МЕРКИ СВЪРЗАНИ С EU 2016/679 (GDPR):

 • Изисквания за DPO
 • Инвентаризация на данни
 • Съхранение на данни. Сигурност на информацията (интегритет и конфиденциалност);
 • Псевдоминизация
 • Криптография
 • Обмен на данни
 • Мониторинг на данни

Водещ: Лора Георгиева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Водещ: Спас Иванов
 
 
 
 
ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

 • 145 лв без ДДС на участник

Специални отстъпки:
- 10% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура,
която ще получите на е-мейл след регистрацията.
Краен срок за плащане - 04.12.2017 г.

ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:

 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани материали от лектора
 • консултации с лектора
 • кафе-паузa
 • фактура за участие


ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

08.30 - 09.30 ч. Регистрация
09.30 - 11.00 ч. Работна сесия 1
11.00 - 11.30 ч. Кафе - пауза
11.30 - 13.00 ч. Работна сесия 2

 

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА СЪБИТИЕТО!

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА:

Име и Фамилия:

 

 

Позиция / Длъжност:
E-mail на участника:
Телефон за контакт:
Фирма / Организация:
ЕИК:
ЕИК по ДДС:
Адрес по регистрация:
Адрес за кореспонденция:
МОЛ:
Забележка: (поле за въвеждане на имена на допълнителни участници)  
   Наши редовни клиенти са: