ЗОП ТРЕЙНИНГС | Професионални семинари и обучения


НОВО GDPR 2018! ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ!
Полудневен семинар:

НОВИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ( EU 2016/679 - GDPR )
Основна информация и тълкувания на регламента.
Технически насоки за въвеждане от фирми и организации.

19 април 2018 г., гр. София, Парк Хотел "Витоша" - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! [ Информация за участници ]
25 април 2018 г., гр. Пловдив, Хотел "Санкт Петербург" - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! [ Информация за участници ]
26 април 2018 г., гр. Бургас, хотел "Аква" - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! [ Информация за участници ]
27 април 2018 г., гр. Варна, Хотел "Голдън Тюлип" - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
[ Информация за участници ]

Водещ ПРАВНО-ЮРИДИЧЕСКИ АСПЕКТИ на GDPR:

Лора Георгиева - част от работната група в сферата на IT, медии и телекомуникациите и от екипа по защита на личните данни на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“. Лора Георгиева участва в разработването различни становища и проекти в сферата на личните данни за редица клиенти на Адвокатското дружество и е част от екипа, провеждащ практически-насочени обучения на клиентите на „Пенков, Марков и партньори“.

Заедно с останалите членове на екипа, Лора Георгиева е редовен участник в семинари и конференции, посветени на личните данни. Като част от екипа по защита на личните данни, Лора Георгиева извършва регистрации и пререгистрации на дружествата като администратори на лични данни в КЗЛД, предоставя правно съдействие при проверки от страна на КЗЛД, изготвя документация във връзка с трансфери на лични данни и предоставя правни съвети на български и чуждестранни клиенти на Адвокатското дружрество.

В края на месец май 2017 год., Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ стана първата (и понастоящем единствена) правна кантора в България, сертифицирана от Международна организация по стандартизация (ISO), във връзка с предоставянето на комплексна пакетна услуга в сферата на защита на личните данни (ЗЛД). В контекста на новоприетия Общ регламент за защитата на личните данни (General Data Protection Regulation (GDPR)) и принципите, заложени в него, нашите колеги са първите експерти по ЗЛД в България, които извършват цялостна проверка за съответствие с изискванията в законодателството във връзка със ЗЛД на малки, средни и големи фирми и корпорации в България.
 

Николай Цветанов - Адв. Цветанов притежава 10 годишен опит в сферата на IT, медии и телекомуникации и оглавява екипа на „Пенков, Марков и партньори“ в сферата на защита на личните данни. Като ръководител на екипа, адв. Цветанов организира и провежда периодични обучения на клиентите на Адвокатското дружество в областта на защитата на личните данни, чиято цел е запознаване не само с правната уредба в сферата, но и с практическото й приложение.

Освен предлаганите обучения, адв. Цветанов, заедно с останалите членове на екипа, участва в редица неправителствени организации, като инициира активността на Адвокатското дружество за съдействие по отношение на имплементирането на новите регулации и разясняването им на бизнеса в България, включително Общия регламент за защита на личните данни, който ще замени сега действащата Директива от 1995 г. 

 

Румяна Йорданова - Румяна Руменова Йорданова – адвокат в адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ с опит в областта на защита на правата на човека и дигиталното право. Адв. Йорданова е представител на Адвокатското дружество в работни групи за защита на личните данни на различни неправителствени организации и участва в провеждането на практически-насочени обучения на клиентите на Адвокатското дружество в областта на защитата на личните данни, дигиталното право и новите правни положения на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

За предоставяне на най-актуална информация на клиентите на Адвокатското дружество, адв. Румяна Йорданова, заедно с колегите от екипа редовно участва и посещава семинари и конференции, с основен акцент по темите относно защитата на личните данни, както у нас, така и в чужбина, включително в началото на тази година адв. Йорданова взе участие в 11-тата ежегодна Конференция за компютри, сигурност и защита на личните данни (CPDP), която се проведе на 24-26 януари в Брюксел, Белгия, организирана от Европейския надзорен орган по защита на данните.

 

Водещ IT И ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВKА за GDPR:

Боян Янчев - Директор Техническа Реализация /CTO/ в компаниите Лирекс.ком. Експерт с над 15 години опит в об­ластта на Аутсорсинг на ИТ процеси, информационната сигурност и управление на ИТ услуги. Боян Янчев е участвал в над 50 проекта, свързани с консул­тиране, аутсорсинг, одит и големи инфраструктурни проекти, както в България, така и в цял свят. Притежава сертификати като CISA, CobiT Foundation, ISO27001 Lead Auditor, MCP, MCSA, MCSE, ITIL Intermediate, ISO20000 Auditor и др.

Петър Димков - Главен Консултант ИС, Лирекс. Петър Димков е консултант с над 10 години опит в информационните технологии, от които над 6 в областта на информационната сигурност, управлението на проекти и одит на информационни системи. Участвал е в редица проекти за изграждане и внедряване на системи за управление на информационната сигурност и системи за управление на ИТ услуги по стандартите ISO 27001:2005 и ISO 20000-1:2008, както и проекти за одит на информационни системи за редица органи от Държавната Администрация и SME организации. Сертифициран CRISC (ISACA) с опит в извършването на оценка на рисковете за информационните активи.

* Експертите от Лирекс може да са различни в зависимост от града и датата на провеждане.

 

 

 

ЗА КОГО Е ТОВА ОБУЧЕНИЕ?


Новият регламент изцяло реформира и заменя действащите правила и изисквания за защита на личните данни. Регламентът влиза в сила на 25 май 2018 г., след което на санкции подлежат всички организации, които нарушават задължителните правила за защита на личните данни, съгласно EU GDPR 2018. За нарушението им се предвижда налагането на санкции в размер до 4% от годишния оборот за предходната финансова година на предприятието или 20 000 000 евро. Обучението е много подходящо за всички фирми, които обработват или притежават бази данни свързани с дейността си.

Ще получите отговори на въпросите:

 • Какво представлява регламент EU 2016/679 - GDPR?
  Доколко регламентът засяга бизнес дейността на вашата организация?
 • Какви са санкциите на КЗЛД и как да се предпазите?
 • Какво е DPO ( Data Protection Officer )? Кога е задължително да наемете или да обучите DPO служител?
 • Може ли да се взимат данни при поръчки пo телефона?
 • Може ли да се изпращат рекламни съобщения след влизането на EU 2016/679 (GDPR)
 • Как да промените общите условия и договорите с партньори и контрагенти?
 • Кой е отговорен и как трябва да се управлява база данни с клиенти и партньори?
 • Как да се подготвите технически за GDPR?
ПРОГРАМА И ТЕМИ ВКЛЮЧЕНИ В ПОЛУДНЕВНИЯ СЕМИНАР:
 

I. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ЕС И ИЗВЪН ЕС – НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ РЕГЛАМЕНТ EU 2016/679 (GDPR):

 • Какво представляват личните данни. Преглед на правната рамка. Какво ще промени реформата? Какво се включва в обхвата на термина „лични данни“;
 • Защо бе необходим GDPR?

II. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ - ФИГУРИ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРИНЦИПИ ПРИ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

 • Дефиниране – надзорен орган, субекти на данните, администратор и обработващ;
 • Задължения и отговорности на администратора и обработващия. Основания за законосъобразно обработване. Как да преценим приложимото основание;
 • Какво е и как може да се иска и удостовери "Валидно съгласие";
 • Проверките от КЗЛД до сега – санкции по текущия Закон за защита на личните данни.

III. „НОВИ МОМЕНТИ“ от GDPR:

 • Oтпадане на регистрационния режим;
 • Privacy be design;
 • Лице по защита на личните данни (DPO);
 • Правото да бъдеш забравен;
 • Нарушения на сигурността. Какви мерки трябва да се предприемат;
 • Валидно съгласие за обработване;
 • Санкциите по GDPR;
 • Други практически насоки, свързани с прилагане изискванията на GDPR.

IV. E-PRIVACY PENDING - Какво трябва да знаем за защитата на личните данни в електронна среда.


 

V. ТЕХНОЛОГИЧНИ МЕРКИ СВЪРЗАНИ С EU GDPR 2018:

 • Техническа подготовка за EU GDPR 2018
 • Какво е GAP анализ
 • Инвентаризация на данни
 • Съхранение на данни. Сигурност на информацията (интегритет и конфиденциалност);
 • Псевдоминизация
 • Криптиране
 • Мониторинг и обмен на данни
 • Механизми за известяване при компрометиране на данни
 • Роли и отговорности по защита на данни
 • Общо ниво на съответствие с GDPR

 
ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ:
 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:

 • 120 лв без ДДС на участник

Специална отстъпка:
- 15% при регистрация на 3 или повече участници

Плащането се извършва по проформа фактура,
която ще получите на е-мейл след регистрацията.

ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА:

 • такса обучение
 • пад с листа за писане, химикалка
 • разпечатани материали от лектора
 • 1 кафе-паузa
 • фактура за участие

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА:

08.30 - 09.30 ч. Регистрация
09.30 - 11.30 ч. Работна сесия 1
11.30 - 12.00 ч. Кафе - пауза
12.00 - 13.30 ч. Работна сесия 2

Семинарът се организира със съдействието на:


ОСТАВАЩИ СВОБОДНИ МЕСТА:

19 април 2018 г., гр. София, Парк Хотел "Витоша" - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
25 април 2018 г., гр. Пловдив, Хотел "Санкт Петербург" - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
26 април 2018 г., гр. Бургас, хотел "Аква" -НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
27 април 2018 г., гр. Варна, Хотел "Голдън Тюлип" - НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА:

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!
 


Наши редовни клиенти са: